LETNÉ SHAKESPEAROVSKÉ SLÁVNOSTI 2021
HISTÓRIA

Letné Shakespearovské Slávnosti
Nápad letného divadelného festivalu pod otvoreným nebom – Letné shakespearovské slávnosti, ktorý sa už niekoľko desaťročí koná v Prahe, oslovil Mariána Zednikoviča pri jeho hosťovaní v česko-slovenskej inscenácii Skrotenie zlej ženy v roku 2000 v Prahe. A od roku 2001 bol jeho riaditeľom na Slovensku. Festival je jediným a najväčším divadelným festivalom Williama Shakespera na Slovensku a jeho obľúbenosť a rozmanitosť z roka na rok rastie !Z HISTÓRIE LETNÝCH SHAKESPEAROVSKÝCH SLÁVNOSTÍ

2019
LSS Slovensko vo svojom naštudovaní premiérujú ľúbostnú tragédiu - viac krát uvedenú českými kolegami Romeo a Júlia ( r. Jozef Gombár). Premiérovo z Prahy prichádza ich druhé naštudovanie Večer tŕíkrálový aneb Cokoli chcete (r. Jana Kališová)
2018
Festival otvára premiéra pražskej inscenácie Hamlet ( r. Michal Vajdička). Do Bratislavy sa po dlhšej dobe vracajú v programe aj Veselé paničky windsorské.
2017
Po dlhšej dobe sa festival vracia k spolupráci s režisérom Romanom Polákom a premiéruje po pražských a ostravských kolegoch vlastné naštudovanie Komédie omylov. Na program efestivalu sú aj premiéry Romeo a Julie ( r. Tandem SKUTR) pražskej produkcie a ostravská inscenácia Hamlet ( r.Janka Ryšánek Schmiedtová)
2016
Premiérovou inscenáciou festivalu je Sen noci svätojánskej ( r. Tandem SKUTR), ktorú festival v Bratilave uvádza po prvý krát. Na programe festivalu aj hry Othelo a Dvaja páni z Verony.
2015
Premiéra jednej z najznámejších tragédií Othello ( r. Michal Vajdička) aj s výnimočnou scénografickou koncepciou inscenácie Pala Andraška k 15. výročiu festivalu. Mnoho povyku pro nic (r. Jiří Menzl) – premiérové uvedenie pražskej inscenácie.
2014
Z Prahy prichádza premiérovo inscenácia Richard III. ( r. Martin Huba). Na repertoári festivalu okrem toho Večer trojkráľový alebo Čo len chcete, a stále úspešní Dvaja páni z Verony.
2013
LSS po prvýkrát spolupracujú so zahraničnou režisérkou – inscenácia Večer trojkráľový alebo Čo len chcete ( r. Enikő Eszényi ). Z finančných dôvodov po ukončení hosťovania v Košiciach sa v tomto roku LSS konajú aj na Zvolenskom zámku posledný krát, kde sa premiérovo uviedla aj pražská inscenácia Sen noci svätojánskej (r. Tandem SKUTR)
2012
Našou premiérou v tomto roku bola na slovensku málo hrávaná inscenácia Dvaja páni z Verony ( r. Peter Mankovecký ), ovplyvnená novodobou cirkusovou formou divadla, plkná javiskového pohybu, inteligentnej zábavy a po prvý krát aj so živou kapelou.
2011
Naštudovali sme jednu z najslávnejších hier svetového divadelného repertoáru Richarda III. (r. Marián Pecko) a uviedli aj pražskú premiéru nového naštudovania Skrotenie zlej ženy ( r. Daniel Špinar). Po piatich rokoch sa slávnosti naposledy uskutočnili v Košiciach.
2010
Letné shakespearovské slávnosti oslávili svoje 10. výročie na Slovensku premiérou dlho nehranej komédie Oko za oko – niečo za niečo ( r. Michal Vajdička). Bola neuveriteľne moderná už v čase svojho vzniku úvahou o tom, ako a čo najlepšie riadiť štát a jej aktuálnosť sa stále nestratila. Predstavenie Antonius a Kleopatra sme uviedli aj v Trenčíne pod Trenčianskym hradom výnimočne k 10. ročníku LSS. Pražská produkcia hosťuje s historickou hrou Jindřich IV. (r. Lucie Bělohradská) a ostravská s inscenáciou Romeo a Julie ( r. Pavel Šimák)
2009
V roku 2009 bola uvedená tzv. „prekliata hra“ Macbeth ( r. Ondrej Spišák). Letné shakespearovské slávnosti sa okrem Košíc presúvajú aj do ďalšieho mesta, a to na stredné Slovensko, na nádherný zámok do Zvolena. Pražské slávnosti hosťujú v Bratislave s Veselými paničkami z Windsoru ( r. Jiří Menzl ) a po prvý krát sa pridávajú aj kolegovia z Ostravy a hosťujú v Bratislave s ich naštudovaním Komedie omylů ( r. Peter Gábor).
2008
V roku 2008 po 3 komédiách LSS Slovensko postupuje v svojich nárokoch na dramaturgiu a premiérovo uvádza tragédiu Antonius a Kleopatra ( r. Michal Vajdička). Festival pokračuje v hosťovaní aj v Košiciach. Pražská produkcia priváža na Slovensko svoju premiérovú inscenáciu Komedie omylů ( r. Ivan Rajmont)
2007
V tomto roku prebrala po Mariánovi Zednikovičovi funkciu riaditeľky a hlavného dramaturga festivalu Janka Zednikovičová. V roku 2007 sa po prvýkrát Letné shakespearovské slávnosti predstavili aj v ďalšom slovenskom meste - v Košiciach. Premiérovou slovenskou inscenáciou bol Sen noci svätojánskej ( r. Ľubomír Paulovič) a pražskou uvedenou premiérou uvedenou na LSS Slovensko hra Búrka ( r. Martin Huba)
2006
Festival premiéruje svoju inscenáciu Ako sa Vám páči ( r. Emil Horváth) a uvádza pražskú premiérovú inscenáciu Othello ( r. Petr Kracik). Pokračuje s predstaveniami Kupca Benátskeho nielen v Bratislave, ale hosťuje v Prahe aj v Brne. Festival sa predlžuje na 26 predstavení.
2005
Zlomový rok pre Letné shakespearovské slávnosti v Bratislave. Po prvý krát festival uvádza vlastnú inscenáciu naštudovanú len pre open air priestor Letných shakespearovských slávností - tragikomédiu Kupec Benátsky ( r. Roman Polák) - v hlavných postavách s Mariánom Zednikovičom a Bolkom Polívkom. Namiesto jedného týždňa sa festival predĺžil na viac ako 3 týždne. Pražské slávnosti hosťovali s premiérovým titulom Večer Trojkráľový aneb Cokoli jen chcete ( r. Viktor Polesný).
2004
V roku 2004 okrem repríz innscenácií LSS Praha, premiérovo hosťovala pražská inscenácia Rómeo a Júlia ( r. Martin Huba)
2003
Rok 2003 priniesol v premiére hru Hamlet (r. Lucie Bělohradská) a Letné shakespearovské slávnosti uviedli na Spišskom hrade odvážne inscenáciu Kráľ Lear v hlavnej postave s Janem Třískou.
2002
V tomto roku sa Letné shakespearovské slávnosti presúvajú už do nádvoria na Bratislavského hradu, kde bola uvedená hra Kráľ Lear (r. Martin Huba) a opäť aj predstavenie Márna lásky snaha z pražskej produkcie.
2001
V roku 2001 sa hrali po prvý krát v Bratislave, vtedy ešte skromne na malom priestore - na nádvorí VŠMU české predstavenia Skrotenie zlej ženy (r. Vladimír Strnisko) a Márna lásky snaha ( r. Ivan Rajmont).
Letné
Shakespearovské
Slávnosti 2021
Agentúra JAY production s.r.o.
Odeská 8, 821 06 Bratislava
www.wshakespeare.sk
shakespeare@wshakespeare.sk
Copyright © Agentúra JAY production s.r.o. | webdesign Graphic Solutions s.r.o.
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok